biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2013/1014”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2013/1014”.


WZ08.271.7.2013 r.

Iwonicz-Zdrój: Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2013/2014
Numer ogłoszenia: 177013 – 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz