biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój”.

WZ08.271.8.2013

Iwonicz-Zdrój: Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój
Numer ogłoszenia: 178599 – 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz