Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zamówienie pn.:„Remont budynku wielorodzinnego w zakresie czapek kominowych i rynien, ul. Piwarskiego 20, Iwonicz-Zdrój”.

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.:„Remont budynku wielorodzinnego w zakresie czapek kominowych i rynien, ul. Piwarskiego 20, Iwonicz-Zdrój”.


   ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 18 stycznia 2012 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 14 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych:
 
Przedmiot zamówienia pn.: „Remont budynku wielorodzinnego w zakresie czapek kominowych i rynien, ul. Piwarskiego 20, Iwonicz-Zdrój”.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Naprawa czapek kominowych.
        demontaż rur wentylacyjnych,
        odgrzybianie,
        skucie nierówności betonu,
        szpachlowanie powierzchni,
        uzupełnianie betonu w elementach czapek kominowych,
        montaż wkładów kominowych,
        montaż kształtek do wkładów,
        montaż nasady blaszanej,
        naprawa rynien,
        obróbki czapek kominowych blachą,
        wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
        zamurowanie istniejących bocznych wylotów wentylacji grawitacyjnej, przebicie otworów wentylacyjnych w czapkach kominów, (lub nasad blaszanych nad istniejącymi wylotami górnymi tych przewodów).
        gruntowanie czapek preparatem wzmacniającym,
        przyklejanie jednej warstwy siatki na ścianach przy ocieplaniu ścian budynku płytami styropianowymi,
        wyprawa elewacyjna Ceresit (lub równoważna) o fakturze rustykalnej.

Sczegółowy opis przedemiotu zamówienia, został opisany w załącznikach:
1. Zapytanie ofertowe – pobierz
2. Wzór umowy zał. nr 2 – pobierz
3. Dokumentacja techniczna (projekt budowlany, kosztorys ślepy)  zał. nr 3 – pobierz