biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej

Budowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

O B W I E S Z C Z E N I E

 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ
 
 
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 roku poz. 647/oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

 
z a w i a d a m i a m,
 

 że na wniosek P 4 Sp. z o. o Warszawa ul. Taśmowa 7, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pani Marlena Pawliczek InCom ul. Marii Dąbrowskiej 4 Siemianowice Śląskie zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:

 

„Budowie  STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764   wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.                                  

  

                                                                              

 

                                                                              Paweł Pernal

                                                                    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}