biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOpracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Iwonicz-Zdrój obejmującej część sołectwa: Iwonicz i Lubatowa oraz odcinka sieci wodociągowej dla części sołectwa Iwonicz

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Iwonicz-Zdrój obejmującej część sołectwa: Iwonicz i Lubatowa oraz odcinka sieci wodociągowej dla części sołectwa Iwonicz

Znak sprawy: WZ08.271.02.147.2013                                                      Iwonicz-Zdrój, dnia 06.11.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 18 stycznia 2012 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 14 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi :

Przedmiot zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm.  Iwonicz-Zdrój obejmującej część  sołectwa:  Iwonicz  i  Lubatowa  oraz  odcinka  sieci  wodociągowej dla  części  sołectwa  Iwonicz”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zakresy.

Zakres I Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla  sołectwa Iwonicz.

Zakres II Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej   dla sołectwa Lubatowa.

Zakres  III  Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci  wodociągowej  dla  sołectwa Iwonicz.

UWAGA!

Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę projektów budowlanych dla każdego zakresu oddzielnie, będących podstawą uzyskania przez Wykonawcę oddzielnych pozwoleń na budowę. 

 

Kod CPV:

71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.22.00-3 usługi  projektowania  rurociągów 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe – pobierz

2. Wzór umowy – pobierz

3. Orientacja terenowa – pobierz