Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna