biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 076.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn: "Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój"

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn :" Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój "

w składzie:

1. Dorota Bogusz- Przewodnicząca Komisji

2. Wojciech Klimkiewicz- Członek Komisji

3. Andrzej Kaleta-Członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.