biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                             Iwonicz-Zdrój 2013.12.17

WI11.6840.6 2013

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z  dniem 17 grudnia 2013  roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

                                                                        Paweł Pernal

                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój