Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUchylenie zarządzenia własnego

Uchylenie zarządzenia własnego

Zarządzenie Nr 094.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia własnego

Na podstawie art. 91 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) zarządza się, co następuje:

zarządzam co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 077.O.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wydania opinii.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.