Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój

Powołanie Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 002.K.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z póź. zm. ) oraz §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1  lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 105 poz. 870 ).

§ 1. Powołuję zespół powypadkowy w składzie:

1) Przewodniczący – Inspektor d/s BHP

Marek Deręg

2) Członek – Inspektor

Piotr Dobrowolski

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój jakiego doznał pracownik Wojciech Frodyma.

§ 2. Komisja zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji powypadkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.