Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój

Przetarg nieograniczony: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na „Rewitalizację zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

 

 Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój
Numer ogłoszenia: 53792 – 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Iwonicz-Zdrój Ul. Aleja Słoneczna 28 38-440 Iwonicz-Zdrój lub można ściągnąć ze strony bip.iwonicz-zdroj.pl
Termin składania ofert: 03.03.2014 godzina 12:00

miejsce: Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM)

UWAGA: zmiana terminu składania ofert na: 05.03.2014 godzina 12:00

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnnych Warunków Zamówienia

SIWZ załącznik 1

SIWZ załącznik 2

SIWZ załącznik 3

SIWZ załącznik 4

SIWZ załącznik 5

SIWZ załącznik 6

SIWZ załącznik 7

SIWZ załącznik 8

SIWZ załącznik 9

SIWZ załącznik 10 cz.1

SIWZ załącznik 10 cz.2

SIWZ załącznik 10 cz.3

SIWZ załącznik 10 cz.4

SIWZ załącznik 11

SIWZ załącznik 12

Całość bez uzupełnień

 Modyfikacja z dnia 17.02.2014 r. - uzupełnienie SIWZ o STWIORB (branża budowlana): mod_1_Rewitalizacja.doc mod_1_Rewitalizacja (STWIORB branża budowlana).pdf

Modyfikacja z dnia 17.02.2014 r. – uzupełnienie SIWZ o Projekt budowlany palowania:

mod_2_Rewitalizacja.doc
mod_2_Projekt_wyk__pali_w_systemie_GSI-GONAR_SEKCJA_A.zip

 

Pytania i modyfikacja z dnia 21.02.2014 r.:

mod_3 zapytania do treści SIWZ oraz udzielone odpowiedzi.pdf

mod_3 Decyzja 25.07.2013.pdf

mod_3 Decyzja częściowa 30.12.2010.pdf

 

Pytania i modyfikacja z dnia 25.02.2014 r.:

mod_4_zapytania_i_udzielone_odpowiedzi_z_dnia_25_02_2014.pdf

mod_4_dot__pyt3_przedmiar_elektryka_bednarka.pdf

mod_4_dot__pyt20_warunki_techniczne_sieci_gazociagowej_v2.pdf

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

 

Modyfikacja z dnia 26.02.2014 r.

mod_5 z dnia 26.02.2014.doc