Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rewitalizacja

Przetarg nieograniczony: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Rewitalizacja

Iwonicz-Zdrój: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój
Numer ogłoszenia: 60614 – 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 

Termin składania ofert: 03.03.2014 r. godz. 10:00 

 

Ogłoszenie_ZD121_WI01_7011_2_2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZD121_SIWZ_WI01_7011_2_2014

ZD121_SIWZ_WI01_7011_2_2014_zal_1

ZD121_SIWZ_WI01_7011_2_2014_zal_2

ZD121_SIWZ_WI01_7011_2_2014_zal_3

ZD121_SIWZ_WI01_7011_2_2014_zal_4

ZD121_SIWZ_WI01_7011_2_2014_zal_5

ZD121_SIWZ_WI01_7011_2_2014_zal_6

ZD121  SIWZ   WI01  7011  2  2014  zal  7 – umowa


05.03.2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty