biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania WI/148 – Przebudowa budynku przedszkola gminnego w miejscowości Iwonicz

Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania WI/148 – Przebudowa budynku przedszkola gminnego w miejscowości Iwonicz

infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania WI/148 – Przebudowa budynku przedszkola gminnego w miejscowości Iwonicz

 

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania
WI/148 – Przebudowa budynku przedszkola gminnego w miejscowości Iwonicz

Numer ogłoszenia: 64304 – 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014
godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Iwonicz-Zdroju, Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój,
Biuro Obsługi Mieszkańca.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami