Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:Realizacja zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:Realizacja zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”.

WZ08.271.2.2014

Zamówienie pn.: Realizacja zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ramach projektu Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój.
Numer ogłoszenia: 56639 – 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz