biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2013

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2013

Zarządzenie Nr 032.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.