biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:”Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:”Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”.

WZ08.271.3.2014

Iwonicz-Zdrój: Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój
Numer ogłoszenia: 81275 – 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz