Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ” Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w miejscowości Lubatowa w km 0+000-1+250″

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: ” Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w miejscowości Lubatowa w km 0+000-1+250″

WZ08.271.4.2014

Iwonicz-Zdrój: Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w miejscowości Lubatowa w km 0+000-1+250
Numer ogłoszenia: 94123 – 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  pobierz