Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”.

Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”.

WZ08.271.6.2014

Iwonicz-Zdrój: Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej
Numer ogłoszenia: 112101 – 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do pobrania:

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego – pobierz