biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz”.

WZ08.271.5.2014

Iwonicz-Zdrój: Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz
Numer ogłoszenia: 117753 – 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do Pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz