biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 046.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 182 § 1 pkt.1) i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z póź.zm.)

Zarządzam, co następuję:

§ 1. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 – siedziba w Kinie „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju, Plac Dietla 2 powołuję następujące osoby:

1. Tomasz Nycz zam. Iwonicz-Zdrój,

2. Alicja Kucza zam. Iwonicz,

3. Barbara Jakieła zam. Iwonicz-Zdrój,

4. Michał Kielar zam. Iwonicz-Zdrój,

5. Anna Tłoczkowska zam. Iwonicz-Zdrój

6. Wincenty Kinel zam. Iwonicz-Zdrój,

7. Joanna Turek zam. Lubatowa,

8. Bogdan Turek – pracownik wskazany przez Burmistrza.

§ 2. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 – siedziba w Domu Parafialnym w Iwoniczu ul. Długa 33 powołuję następujące osoby:

1. Marek Adamiak zam. Iwonicz,

2. Danuta Karp zam. Iwonicz,

3. Zuzanna Ryznar zam. Iwonicz,

4. Aleksandra Zygmunt zam. Lubatówka

5. Paulina Szuber zam. Iwonicz,

6. Agnieszka Pelczar zam. Iwonicz,

7. Wojciech Wszołek zam. Lubatówka,

8. Jadwiga Bilek – pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 3. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 – siedziba Szkoła Podstawowa w Iwoniczu ul. Zagrodniku 21 powołuję następujące osoby:

1. Grzegorz Łoś zam. Iwonicz,

2. Marek Karp zam. Iwonicz,

3. Katarzyna Skotnicka zam. Iwonicz,

4. Bogdan Niziołek zam. Iwonicz

5. Wiesław Tomkiewicz zam. Iwonicz,

6. Bogusław Maśnik zam. Iwonicz,

7. Magdalena Ziomek zam. Lubatówka,

8. Maria Trzepizur – pracownika wskazany przez Burmistrza

§ 4. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 – siedziba Dom Ludowy Lubatówka 98 powołuję następujące osoby:

1. Marek Skiba zam.Iwonicz,

2. Maria Kinel zam. Iwonicz,

3. Janusz Jakieła zam. Lubatówka,

4. Łukasz Aszklar zam. Iwonicz,

5. Mateusz Nycz zam. Iwonicz,

6. Zofia Leżoń zam. Lubatówka,

7. Wanda Borek zam. Lubatówka,

8. Barbara Zygmunt – pracownik wskazany przez Burmistrza.

§ 5. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 – siedziba Remiza OSP Lubatowa 290B powołuję następujące osoby:

1. Agata Kapica zam. Iwonicz,

2. Radosław Kielar zam. Iwonicz,

3. Andrzej Zając zam. Lubatowa,

4. Konrad Boczar zam. Lubatowa,

5. Marek Deręg zam. Iwonicz-Zdrój,

6. Antonina Jakieła zam. Lubatowa,

7. Mateusz Borek zam. Lubatowa,

8. Agnieszka Szczęsna – pracownik wskazany przez Burmistrza

§ 6. W skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 – siedziba Szkoła Podstawowa Lubatowa 284 powołuję następujące osoby:

1. Nycz Leszek zam. Iwonicz-Zdrój,

2. Adrianna Maśnik zam. Iwonicz,

3. Monika Zając zam. Lubatowa,

4. Grzegorz Boczar zam. Lubatowa,

5. Dorota Bogusz zam. Lubatowa,

6. Piotr Jakieła zam. Lubatowa,

7. Justyna Matusik zam. Lubatowa,

8. Danuta Sokół – pracownik wskazany przez Burmistrza.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydaniem.