Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej”.

WZ08.271.7.2014                                                                                                             

 

Iwonicz-Zdrój: Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej
Numer ogłoszenia: 134339 – 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz