biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy

Powołanie Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy

Zarządzenie Nr 054.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i komunalnej gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ), art. 19 ust. 1 i ust.2  pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietna 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

( Dz. U. z 2013 poz. 1166 .)

W związku z gwałtownymi i obfitymi opadami deszczu jakie miały miejsce na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w dniach 15 do 17 maja 2014 r. potwierdzone ostrzeżeniami Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do szacowania powstałych szkód w składzie:

1. Wojciech Klimkiewicz- Przewodniczący

2. Piotr Dobrowolski -Członek

3. Dorota Bogusz – Członek

§ 2. Zadaniem powołanej Komisji jest przeprowadzenie wizji w terenie i dokonanie szacunku powstałych szkód w infrastrukturze drogowej i komunalnej na terenie Gminy. Z dokonanego szacunku powstałych szkód, Komisja sporządza protokół szkód, który przedstawi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania