Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz1/2014 wraz z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz1/2014 wraz z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

WZ08.271.8.2014

 

Iwonicz-Zdrój: Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz1/2014 wraz z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój
Numer ogłoszenia: 144717 – 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  – pobierz