biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu – ETAP I”

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu – ETAP I”

WZ08.271.9.2014

 

Iwonicz-Zdrój: Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola gminnego w Iwoniczu – ETAP I
Numer ogłoszenia: 148177 – 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz