Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie Nr 073.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój", w składzie:

1. Dorota Bogusz–przewodnicząca Komisji

2. Wojciech Klimkiewicz – członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.