biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Iwoniczu dz. nr ewid. 2175”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Iwoniczu dz. nr ewid. 2175”

Zarządzenie Nr 074.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Iwoniczu dz. nr ewid. 2175".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.  Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.:"Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Iwoniczu dz. nr ewid. 2175", w składzie:

1. Wojciech Klimkiewicz – przewodniczący komisji

2. Andrzej Kaleta – członek komisji

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.