biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do wydzierżawienia na okres trzech lat

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do wydzierżawienia na okres trzech lat

                                                             Iwonicz-Zdrój 2014.09.25

WI11.6840.3 2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z  dniem 25 września   2014  roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do wydzierżawienia na okres trzech lat