biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz”

Zarządzenie Nr 089.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.:"Modernizacja nawierzchni bitumicznych i żwirowych dróg gminnych na terenie miejscowości Iwonicz", w składzie:

1. Dorota Bogusz– pracownik UG w Iwoniczu- Zdroju

2. Wojciech Klimkiewicz – pracownik UG w Iwoniczu-Zdroju

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.