biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w m.Lubatowa w km 0+000-1+250”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w m.Lubatowa w km 0+000-1+250”

Zarządzenie Nr 085.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w m.Lubatowa w km 0+000-1+250"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr G0000010 w miejscowości Lubatowa w km 0+000-1+250", w składzie:

1. Dorota Bogusz– pracownik UG w Iwoniczu- Zdroju

2. Wojciech Klimkiewicz – pracownik UG w Iwoniczu-Zdroju

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.