biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zamówienie pn.:„ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH DO URZĘDU GMINY W IWONICZU –ZDROJU”.

Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.:„ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH DO URZĘDU GMINY W IWONICZU –ZDROJU”.

Znak sprawy: WZ08.271.02.149.2014                           Iwonicz-Zdrój, dnia 21.10.2014 r.

 

Gmina Iwonicz – Zdrój

Al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz – Zdrój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 039/2014 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 08 kwietnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

 

  1. Przedmiot zamówienia pn.: ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH DO URZĘDU GMINY W IWONICZU –ZDROJU”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pełna treść do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe – pobierz