biuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju

WI11.6840.4.2014                                                               Iwonicz – Zdrój 2014.10. 28

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

Ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości  położonej w Iwoniczu-Zdroju  stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonej   numerem ewidencyjnym  Nr  1094/12 .

Przetarg odbędzie się dnia 01 grudnia  2014 roku  o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

 

Opis nieruchomości:

 

 Działka Nr 1094/12 o pow. 752 m2  położona w Iwoniczu-Zdroju przy Br.Kazurów. Prawo własności na  rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój ujawnione w Księdze Wieczystej Nr   KS1K/00063986/7.

Działka położona jest zgodnie  obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXVI/334/06 z dnia 13 lutego 2006 roku w terenach zieleni urządzonej o symbolu ZP2.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 4620.00 zł/ brutto/ cztery tysiące sześćset dwadzieścia   złotych /.

 

Wadium w wysokości 10 % wartości wymienionej nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia  27 listopada 2014 roku   lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

 

                                                                                   Paweł Pernal

                                                                     Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój