Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Powołanie Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Zarządzenie Nr 098.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Na podstawie art. 2373 § 2 Kodeksu pracy oraz § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzania egzaminu sprawdzającego powołuję Komisję egzaminacyjną
w składzie:

1) Marek Deręg – Inspektor ds. BHP, Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – Przewodniczący Komisji,

2) Danuta Sokół – Pracownik Szkoły Podstawowej w Lubatowej – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

§ 2. Powołana Komisja egzaminacyjna jest zobowiązana do sprawdzania przyswojenia przez pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej – uczestników szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzy objętej programem szkolenia okresowego, umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny.

§ 3. Szczegółowe zadania związane z działalnością Komisji egzaminacyjnej powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal