Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Czyszczenie i malowanie połaci dachowej Przedszkola Gminnego w Iwoniczu o pow. 585,34 m2

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Czyszczenie i malowanie połaci dachowej Przedszkola Gminnego w Iwoniczu o pow. 585,34 m2

Zarządzenie Nr 110.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Czyszczenie i malowanie połaci dachowej Przedszkola Gminnego w Iwoniczu o pow. 585,34 m2.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.:"Czyszczenie i malowanie połaci dachowej Przedszkola Gminnego w Iwoniczu o pow. 585,34 m2, w składzie:

1. Robert Niemczyk – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Wojciech Klimkiewicz – Referent Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.