biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Iwonicz oraz Lubatówka”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Iwonicz oraz Lubatówka”

Zarządzenie Nr 122.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa placów zabaw w miejscowości Iwonicz oraz Lubatówka"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowa placów zabaw w miejscowości Iwonicz oraz Lubatówka ", w składzie:

1. Bartłomiej Kucza – przewodniczący Komisji

2. Wojciech Klimkiewicz – członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.