biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju”

Zarządzenie Nr 123.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju ".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.:"Budowy oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Iwoniczu-Zdroju ", w składzie:

1. Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Wojciech Klimkiewicz – Referent Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

3. Marek Deręg – Inspektor Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.