biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowę przyłącza energetycznego do zasilania oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia ( 1 lampa ) w miejscowości Iwonicz

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Budowę przyłącza energetycznego do zasilania oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia ( 1 lampa ) w miejscowości Iwonicz

Zarządzenie Nr 127.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowę przyłącza energetycznego do zasilania oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia ( 1 lampa ) w miejscowości Iwonicz, Gmina Iwonicz-Zdrój, obręb ewidencyjny Iwonicz 0001, dz. Nr 750, 756, 755, 776”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.:"Budowę przyłącza energetycznego do zasilania oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia ( 1 lampa ) w miejscowości Iwonicz, Gmina Iwonicz-Zdrój, obręb ewidencyjny Iwonicz 0001, dz. Nr 750, 756, 755, 776”,

w składzie:

1. Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Wojciech Klimkiewicz – Referent Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

3. Marek Deręg – Inspektor Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.