biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce nr ewid. 5313 w Lubatowej.”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce nr ewid. 5313 w Lubatowej.”

Zarządzenie Nr 132.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce nr ewid. 5313 w Lubatowej."

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na działce nr ewid. 5313 w Lubatowej”, w składzie:

1. Wojciech Klimkiewicz –przewodniczący Komisji

2. Andrzej Kaleta – członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.