biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Utwardzenie drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego do przedszkola gminnego w Iwoniczu, dz. nr ewid. 5349″

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Utwardzenie drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego do przedszkola gminnego w Iwoniczu, dz. nr ewid. 5349″

Zarządzenie Nr 131.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Utwardzenie drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego do przedszkola gminnego w Iwoniczu, dz. nr ewid. 5349"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.: „Utwardzenie drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego do przedszkola gminnego w Iwoniczu, dz. nr ewid. 5349", w składzie:

1. Robert Niemczyk – przewodniczący Komisji

2. Wojciech Klimkiewicz – członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.