biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoWynik konkursu ofert na zadanie pn.” „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”

Wynik konkursu ofert na zadanie pn.” „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2015 roku”

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
informuje
o wyniku konkursu ofert na zadanie pn.” „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w Krośnie w 2015 roku”.

Realizację w/w zadania powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Krośnie.

 

Witold Kocaj
Burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój