Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.”Budowa systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP” w ramach projektu ” Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.”Budowa systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP” w ramach projektu ” Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie Nr 002.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn."Budowa systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP" w ramach projektu " Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP" w ramach projektu "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój", w składzie:

1. Robert Niemczyk – przewodniczący komisji

2. Piotr Woźniak – członek komisji

3. Adam Wacławik – członek komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.