Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieog pn.:Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu.

Przetarg nieog pn.:Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu.

Iwonicz-Zdrój: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu
Numer ogłoszenia: 8465 – 2015; data zamieszczenia: 21.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz