biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA 325

Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA 325

OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju
Ogłasza przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA 325, rok produkcji 1986, nr rejestracyjny RKR 10WK, nr identyfikacyjny (VIN) 12673, przebieg pojazdu wynosi 68767 km, niesprawny technicznie.

Wyposażenie specjalne: zabudowa asenizacyjna WUKO
Cena wywoławcza – 7236,00 zł., netto
Wartość rynkową pojazdu ustalono w oparciu o opinię techniczną z dnia 03.10.2014 r. nr 123/10/2014/JD wydaną przez SIiTKRP, Oddz. w Krośnie. Pojazd można oglądać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój od pon. do pt. w godz. od 800–1400
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2015 r. godz. 10 15 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój
• Przystępujący do przetargu są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 500 zł. gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju lub przelewem z konta uczestnika przetargu na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju; PBS w Sanoku nr: 28 8642 1041 2006 4003 4566 0001 do dnia 17.02.2015 r. z zaznaczeniem „WUKO”.
• Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną netto,
• Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• Przystępujący do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłaty wadium,
• Minimalne postąpienie – 200 zł.,
• Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej i uzyska przebicie,
• Wpłacone wadium:
– przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od wywoławczej,
– przepada jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży,
– zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygrał przetarg
– zostanie zwrócone pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.
• Nabywca pojazdu w terminie 7 dni od daty przetargu powinien wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać w/w umowę sprzedaży, w przeciwnym wypadku Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju odstąpi od zawarcia umowy.
• Odbiór samochodu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu ceny nabycia,
• Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.
 

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 13/4350651

Regulamin