Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA P422 D

Przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA P422 D

 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

 

Ogłasza przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA P422 D, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny KUK 3679, nr identyfikacyjny (VIN) SUJP422BEW0000610, przebieg pojazdu wynosi 209600 km, niesprawny technicznie, kolor biało-pomarańczowy,

Wyposażenie specjalne: zabudowa Śmieciarka bębnowa PRESKO JPH60
Cena wywoławcza – 7400,00 zł., netto
Wartość rynkową pojazdu ustalono w oparciu o opinię techniczną z dnia 04.10.2014 r. nr 124/10/2014/JD wydaną przez SIiTKRP, Oddz. w Krośnie. Pojazd można oglądać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój od pon. do pt. w godz. od 800–1400
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2015 r. godz. 10 00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój
• Przystępujący do przetargu są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 500 zł. gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju lub przelewem z konta uczestnika przetargu na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju; PBS w Sanoku nr: 28 8642 1041 2006 4003 4566 0001 do dnia 17.02.2015 r. z zaznaczeniem „Śmieciarka”.
• Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną netto,
• Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• Przystępujący do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłaty wadium,
• Minimalne postąpienie – 200 zł.,
• Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej i uzyska przebicie,
• Wpłacone wadium:
– przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od wywoławczej,
– przepada jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży,
– zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygrał przetarg
– zostanie zwrócone pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.
• Nabywca pojazdu w terminie 7 dni od daty przetargu powinien wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać w/w umowę sprzedaży, w przeciwnym wypadku Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju odstąpi od zawarcia umowy.
• Odbiór samochodu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu ceny nabycia,
• Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 13/4350651
Regulamin