Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego