biuletynPrzetargi do 2020 r.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA 325

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA 325

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego marki JELCZ WERSJA 325, rok produkcji 1986, nr rejestracyjny RKR 10WK, nr identyfikacyjny (VIN) 12673, przebieg pojazdu wynosi 68767 km, niesprawny technicznie.

Wyposażenie specjalne: zabudowa asenizacyjna WUKO

Cena wywoławcza –  6151,00 zł., netto

Powyższa cena jest o 15% niższa od wartości rynkowej pojazdu ustalonej w oparciu o opinię techniczną z dnia 03.10.2014 r. nr 123/10/2014/JD wydaną przez SIiTKRP, Oddz. w Krośnie. Pojazd można oglądać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój od pon. do pt. w godz. od 800–1400

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2015 r. godz. 10 00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122, 38-440 Iwonicz-Zdrój

·         Przystępujący do przetargu są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 500 zł. gotówką w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju lub przelewem z konta uczestnika przetargu na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju; PBS w Sanoku nr: 28 8642 1041 2006 4003 4566 0001 do dnia 17.03.2015 r. z zaznaczeniem „WUKO”.

·         Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną netto,

·         Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT, wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         Przystępujący do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłaty wadium,

·         Minimalne postąpienie – 200 zł.,

·         Przetarg wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą od ceny wywoławczej,

·         Wpłacone wadium:

– przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej lub wyższej od wywoławczej,

– przepada jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy  kupna – sprzedaży,

– zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygrał przetarg

– zostanie zwrócone pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

·         Nabywca pojazdu w terminie 7 dni od daty przetargu powinien wpłacić pełną cenę zakupu oraz podpisać w/w umowę sprzedaży, w przeciwnym wypadku Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju odstąpi od zawarcia umowy.

·         Odbiór samochodu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu ceny nabycia,

·         Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 13/4350651

 

Regulamin przetargu