biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do realizacji zdań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do realizacji zdań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 014.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do realizacji zdań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju – Panią Iwonę Wójcik-Druciak do realizacji zdań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.