Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

Upoważnienie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

Zarządzenie Nr 015.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie  upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 7 ust.1 i ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju Panią Iwonę Wójcik-Druciak do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.