Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w drodze przetargu

 Iwonicz-Zdrój 2015.03.26

IG. 6840.1.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 26 marca 2015 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój