biuletynPomoc publicznaWykaz osób, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 roku

Wykaz osób, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 roku

Na podstawie art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. 2013.885 j.t. z póżn. zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG,

ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY w  2014 roku

Umorzenia:

Lp.

Nazwisko i imię

Wysokość umorzonej kwoty

Przyczyny umorzenia

1.

Zarzycki Mirosław

27 462,-

Ważny interes publiczny i podatnika

2.

Ochotnicze Hufce Pracy

3 257,-  

Ważny interes publiczny i podatnika

 

Odroczenia i rozłożenia na raty:

LP

NAZWISKO I IMIĘ

1.

ZARZYCKI  MIROSŁAW

2.

RISTO-PIZZA „DWA KLIMATY”

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Gminy

                                                                                             Witold Kocaj