biuletynPomoc publicznaWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. ze zm.) Burmistrz Gminy w Iwoniczu – Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. udzielono pomocy publicznej

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kwota zwrotu

(w złotych)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

Kielar Marek

Ochotnicze Hufce Pracy

PKS w Krośnie SA

Deptuch Marek i Spółka s.c.

Cukiernia „Jagusia” s.c.

Goodrich Aerospace Poland Sp z o.o.

Zarzycki Mirosław

„Al-Mar” Sp z o.o.

Kupczyk-Kustroń Sp. jawna

Salon Fryzjerski Jolanta Murdzek

Salon Fryzjerski „AGA”

Kuśmierczyk Grażyna

Łożański Ryszard

Elżbieta Korab Risto-Pizza „Dwa Klimaty”

Iwonicki Klub Narciarski „Górnik”

1356,10

3266,00

9529,30

2933,10

1855,64

15219,20

32692,50

7459,96

2850,80

7691,92

7242,97

413,00

270,00

105,48

387,00

 

oraz w formie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)

 

Lp

Nazwisko i imię

Kwota zwrotu

(w złotych)

1

Albrycht Zofia

355,29

2

Bałon Jerzy

89,88

3

Bałon Mieczysław

179,19

4

Bień Adam

169,59

5

Bień Wiesław

166,73

6

Birówka Lucjan

96,41

7

Borek Piotr

422,51

8

Chlebek Stanisław

260,03

9

Cyran Wacław

92,26

10

Dopart Jan

208,38

11

Drozd Ryszarda

196,09

12

Drozd Tadeusz

266,25

13

Dudzik Czesława

121,35

14

Fruga Bogusław

21,24

15

Gruszka Witold

144,61

16

Jakieła Adam

327,89

17

Jakieła Jan

176,31

18

Jakieła Kazimierz

243,45

19

Jakieła Stanisław

425,23

20

Jakieła Tadeusz

212,39

21

Kałwik Wiesław

111,11

22

Karaś Andrzej

85,89

23

Kielar Marek

9.551,55

24

Kindel Stanisław

53,84

25

Kmiecik Zdzisław

139,71

26

Krupa Elżbieta

3.679,91

27

Kuśmierczyk Grażyna

396,06

28

Litwin Władysław

1.268,03

29

Łożański Ryszard

2.201,90

30

Murdzek Bolesław

181,37

31

Nowosad Ewa

1.470,60

32

Penar Stanisław

2.714,62

33

Pernal Genowefa

600,50

34

Pernal Stanisław

261,88

35

Pernal Tomasz

344,48

36

Podlaszczak Piotr

255,72

37

Pyter Tadeusz

2.584,17

38

Rokita Janusz

2.811,30

39

Rygiel Jan

97,22

40

Ryglewicz Paweł

366,81

41

Sokół Józef

118,00

42

Sokół Łukasz

220,65

43

Stanisz Tadeusz

313,22

44

Starowiejski Czesław

329,46

45

Szajna Krzysztof

750,01

46

Turek Stefan

365,20

47

Zając Andrzej

459,64

48

Zając Bożena

403,34

49

Zając Józefa

245,01

50

Zajdel Michał

297,64

51

Zespół Szkół w Iwoniczu

1.491,03

52

Zima Anna

425,66

53

Zima Jarosław

495,83

54

Zygmunt Adam

285,37

55

Zygmunt Bogdan

275,41

 

 

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Gminy

                                                                                                          Witold Kocaj